wdrożenia, iso, tqmPolska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez: Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację "Teraz Polska". Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Modelu Doskonałości Europejskiej Nagrody Jakości.
Konkurs Europejska Nagroda Jakości odbywa się corocznie od 1992 roku. Organizowany jest przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM). Fundacja liczy ponad 750 organizacji reprezentujących większość krajów europejskich.
Podstawą obu nagród jest Zarządzanie przez Jakość (Total Quality Management) czyli nowoczesna koncepcja wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach jej działalności.

Nagroda jest przyznawana przedsiębiorstwom, które poprzez wdrożenie TQM doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, własnych pracowników oraz innych osób związanych z przedsiębiorstwem przez ostatnie lata (np. kooperantów, dostawców, właścicieli itp.). Osiągnęły też w ten sposób znaczącą poprawę jakości pracy, procesów, systemów, usług oraz sukces rynkowy.
Regionalne Nagrody Jakości zostały ustalone w 1997 roku. Założenie jest takie, aby Laureaci i Wyróżnieni w kolejnych edycjach konkursów Regionalnych Nagród Jakości brali udział w ogólnopolskim konkursie Jakości. Laureaci i Wyróżnieni konkursu Polskiej Nagrody Jakości mogą z kolei uczestniczyć w Europejskiej Nagrodzie Jakości. W ten sposób polskie przedsiębiorstwa mają możliwość porównania swoich sukcesów w skali regionalnej, polskiej i europejskiej.Wszelkie prawa zastrzeżone ZNJ 2005 ©
Copyright © Great Choice Group