wdrożenia, iso, tqm

Uczestnicy muszą wypełnić ankietę samooceny, która pozwala organizacji na określenie jej mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Kryteria wszystkich Regionalnych Nagród Jakości są jednakowe i zbieżne z kryteriami Polskiej Nagrody Jakości, a nadzór nad nimi sprawuje sekretariat PNJ. Koncepcja Modelu PNJ charakteryzuje 9 filarów. Filary te są oparte na takich wartościach organizacji jak: lojalność, uczciwość, zaangażowanie w rozwój firmy, spełnienie satysfakcji klienta, aktywne dbanie o środowisko, współpracę z lokalną społecznością, budowanie kultury firmy, budowanie jakości życia zarówno materialnego jak i duchowego - etyka.

Kryteria i ocena punktowa przedstawiają się następująco:

 • Przywództwo ( 150 pkt )
  Jest to kryterium, które ocenia osobiste zaangażowanie i inspirację dyrektora (prezesa) oraz kierownika przedsiębiorstwa we wdrażaniu TQM jako zasadniczego procesu uzyskiwania ciągłej poprawy. Przywódcy przedsiębiorstwa powinni wyznaczać jasne i jednoznaczne cele dla całej organizacji oraz otoczenia, w której firma i jej pracownicy chcą przodować i uzyskiwać określone rezultaty.
 • Strategia i polityka ( 100 pkt )
  Jest to kryterium dotyczące wizji przedsiębiorstwa. Odnosi się ono do podstawowych wartości, którymi kieruje się przedsiębiorstwo, kierunków jego strategii oraz sposobu ich realizacji. W tym rozumieniu wszyscy pracownicy tworzą scalony kolektyw pracujący na cele firmy; nie ma konkurencji wewnątrz przedsiębiorstwa: jest jedna globalna strategia, która wytycza funkcjonalne strategie poszczególnych obszarów danej organizacji.
 • Zarządzanie ludŸmi ( 80 pkt )
  Kryterium to określa, w jaki sposób wykorzystanie potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa jest ukierunkowane na systematyczną poprawę efektów końcowych. Głównym zadaniem jest tutaj wyzwolenie i wykorzystanie pełnego potencjału pracowników, do czego służą: wyznawane wartości, kultura przedsiębiorstwa oparta na wzajemnym zaufaniu, przekazywanie uprawnień w zakresie, za które odpowiadają.
 • Zarządzanie zasobami ( 50 pkt )
  Kryterium to odnosi się do zarządzania wykorzystania i ochrony zasobów, sposobów ich optymalizacji w oparciu o Zarządzanie przez Jakość oraz skuteczność ich wykorzystania we wspieraniu polityki i strategii.
 • Zarządzanie procesami ( 120 pkt )
  Kryterium to odnosi się do zarządzania procesami wewnątrz przedsiębiorstwa wpływającymi na wzrost wartości wyrobu lub produktu.
 • Satysfakcja klienta ( 200 pkt )
  Kryterium to odnosi się do mierników określających otoczenie i rezultaty zaspakajania potrzeb klientów. Klient powinien być ostatecznym arbitrem jakości wyrobu i usługi. Firma winna skupiać się na potrzebach aktualnych i potencjalnych klientów.
 • Badanie zadowolenia pracowników ( 90 pkt )
  Kryterium to odzwierciedla stosunek załogi do naczelnego kierownictwa, bezpieczeństwa socjalnego, awansów itp. Firma powinna systematycznie badać i mierzyć satysfakcję pracowników w celu wykorzystania ich potencjału, dbać o sprawy socjalne i BHP oraz tworzyć wspólnie kulturę i etykę organizacji.
 • Wpływ na otoczenie ( 60 pkt )
  (Firma musi być zainteresowana dobrą współpracą z otoczeniem, lokalna społecznością i władzą. Musi służyć oczekiwaniom społeczeństwa)
 • Efekt końcowy ( 150 pkt )
  Kryterium to odnosi się do osiągnięć przedsiębiorstwa w stosunku do założonych celów w zakresie całokształtu jego rozwoju oraz zaspokojeniu finansowym wszystkich zainteresowanych stron jego działalnością.

Maksymalnie można uzyskać 1000 punktów.
Na tych filarach zbudowany jest Gmach Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości

Wszelkie prawa zastrzeżone ZNJ 2005 ©
Copyright © Pro Futura Media Group
Reklama :
darmowe typy zakłady bukmacherskie konkursy bukmacherskie Piłka nożna Newsy piłkarskie