wdrożenia, iso, tqm
 1. prof. Zygmunt Meyer - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 2. dr Henryk Rupnik - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Ryszard Pozorski - Pełnomocnik Marszałka ds. Rozwoju Instytucjonalnego Woj. Zachodniopomorskiego
 4. Daniel Owczarek - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 5. Waldemar Ziemak - Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 6. prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski - pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego
 7. prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki - Rektor Politechniki Szczecińskiej
 8. prof. dr hab. Jan Udała - Prorektor Akademii Rolniczej w Szczecinie
 9. mgr inż. Jerzy Łuczak - Dyrektor Pomorskiej Akademii Medycznej Szczecinie
 10. Włodzimierz Abkowicz - Redaktor Naczelny "Świat Biznesu"
 11. Jerzy Kotlęga - Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 12. Florian Jąder - Dyrektor Okręgu Poczty w Szczecinie
 13. Zbigniew Nowak - Prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 14. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - Rektor Politechniki Koszalińskiej
 15. Artur Mielcarek - Dyrektor marketingu, "Głos Pomorza"
 16. Mirosław Mikietyński - Prezydent Koszalina
 17. Ryszard Naklicki - Wiceprezydent Szczecińskiego Związku Pracodawców
 18. Zbigniew Jasina - Redaktor, "Kurier Szczeciński"
 19. Cezary Mikita - Redaktor, Radio Koszalin S.A.
 20. Krzysztof Zaremba - Poseł RP
 21. Zbigniew Sulżycki - Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Świnoujściu
 22. Grzegorz Staruk - Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
 23. Marcin Gregorczyk - Dział Rozwoju Uczelni, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 24. dr hab. inż. prof. Leonard Rozenberg - Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania, Politechnika Szczecińska
 25. dr Krzysztof Wiktorowski - Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie
 26. prof. dr hab. Wojciech Olejniczak - Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
 27. dr Wiesław Wandowski - Przewodniczący Komitetu Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości


Wszelkie prawa zastrzeżone ZNJ 2005 ©
Copyright © Great Choice Group