wdrożenia, iso, tqm

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI DO UCZESTNICTWA W ZACHODNIOPOMORSKIEJ NAGRODZIE JAKOŚCI

Przewodniczący Kapituły Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości dr Wiesław Wandowski w dniach 28-29 czerwca 2006 roku, w Departamencie Polityki Regionalnej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadził szkolenie dla uczestników II edycji ZNJ z zakresu TQM oraz opracowania arkusza samooceny organizacji.

Celem przeprowadzonego szkolenia było zapoznanie uczestników konkursu z koncepcją światowych, Polskiej oraz Regionalnych Nagród Jakości.  Szczegółowo omówiono Kryteria Polskiej i Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości oraz przedstawiono procesową realizację wniosku konkursowego.

Szkolenie miało charakter warsztatów i ćwiczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Model koncepcji Zarządzania przez Jakość (TQM).
 • Kryteria Modelu Polskiej Nagrody Jakości (kryteria, moduły i elementy modelu).
 • Proces opracowywania wniosku na konkurs Polskiej Nagrody Jakości - organizacja pracy.
 • Ćwiczenia z zakresu przyswojenia kryteriów Modelu Polskiej Nagrody Jakości.

Termin nadsyłania arkuszy samooceny organizacji upływa 10 sierpnia b.r.

I POSIEDZENIE KOMITETU II EDYCJI ZACHODNIOPOMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

20 stycznia 2006 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komitetu Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości. Podczas posiedzenia ogłoszono II Edycję Konkursu, jak również zaprezentowano oraz zaakceptowano trzy nowe kategorie organizacji mogących wziąć udział w Konkursie, a mianowicie:

 • Kategoria Zespołowa:
  • Przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 pracowników,
  • Państwowe Placówki Oświatowe.
 • Kategoria Indywidualna
  • Pracownik nauki - Nagroda dla pracowników nauki, którzy posiadają znaczące osiągnięcia teoretyczne lub szkoleniowe i wdrożeniowe w zakresie problematyki jakości w tym szczególnie w zakresie Zarządzania Jakością (systemy zapewnienia jakości), koncepcji Zarządzania przez Jakość - TQM oraz Modelów EFQM
  • Praktyków Jakości - Menedżer Roku
  • Dziennikarzy i innych osób promujących i propagujących problematykę jakości, koncepcję Zarządzania przez Jakość - TQM, Model Doskonałości EFQM oraz Model Doskonalenia Zarządzania PNJ.

Nagroda Indywidualna dla pracownika nauki oraz dziennikarzy i innych osób promujących problematykę jakości jest honorową nagrodą, przyznawaną przez Komitet Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości.


WARUNKI UCZESTNICTWA

W II edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości mogą wziąć udział:

 • organizacje przemysłowe, usługowe oraz instytucje sektora publicznego prowadzące działalność gospodarczą i usługową na terenie regionu zachodniopomorskiego
 • pracujące dla zysku i płacące podatki
 • działające minimum 3 lata

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA II EDYCJI ZNJ BĘDĄ PRZYZNAWANE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

KATEGORIA ZESPOŁOWA

 1. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające do 20 osób
 2. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające od 21 do 50 osób
 3. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające od 51 do 250 osób
 4. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zatrudniające powyżej 250 osób
 5. Organizacje sektora publicznego
 6. Państwowe placówki oświatowe

KATEGORIA INDYWIDUALANA

 1. Menedżer Roku
 2. Pracownik nauki
 3. Dziennikarze i inne osoby propagujące i promujące problematykę jakości

Warunkiem uczestnictwa w II edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości jest wniesienie opłaty rejestracyjnej oraz weryfikacyjnej w łącznej kwocie:

KATEGORIA ZESPOŁOWA ŁĄCZNY KOSZT UDZIAŁU
Przedsiębiorstwa, firmy, zatrudniające do 20 osób 800zł + VAT
Przedsiębiorstwa, firmy, zatrudniające od 20 do 50 osób 1800zł + VAT
Przedsiębiorstwa, firmy, zatrudniające od 51 do 250 osób 2300zł + VAT
Przedsiębiorstwa, firmy, zatrudniające powyżej 250 osób 3300zł + VAT
Państwowe placówki oświatowe1000zł + VAT
Organizacje sektora publicznego 2300zł + VAT

KATEGORIA INDYWIDUALNA ŁĄCZNY KOSZT UDZIAŁU
Menedżer Roku1000zł + VAT
Pracownik naukibezpłatnie
Dziennikarzebezpłatnie
Wszelkie prawa zastrzeżone ZNJ 2005 ©
Copyright © Pro Futura Media Group
Reklama :
systemy informatyczne