wdrożenia, iso, tqm

W procesie oceny i selekcji wniosków organizacji biorących udział w Konkursie, najlepsze z nich zostają wyłonione poprzez analizę danych zawartych w ankiecie samooceny. Analizy wniosków dokonują specjalnie przeszkoleni sędziowie i eksperci. Każdy wniosek zostaje przez nich oceniony na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości.

Następnie na podstawie już przeanalizowanych dokumentów eksperci uzgadniają wspólnie oceny i punktację oraz określają mocne i słabe strony organizacji.
Kolejnym etapem pracy ekspertów jest wizytacja w wybranych, ocenionych najwyżej przedsiębiorstwach.

Praca ekspertów kończy się ostatecznym wytypowaniem najlepiej zarządzanych organizacji i przedstawieniem tychże wyników Kapitule Konkursu. Każda wyróżniona i nagrodzona firma otrzymuje ponadto od ekspertów końcową analizę podsumowującą złożony wniosek samooceny. To bezcenny materiał, który pomoże jej udoskonalić swój system Zarządzania przez Jakość zgodnie z podstawową zasadą - jaką jest dążenie do doskonałości.Wszelkie prawa zastrzeżone ZNJ 2005 ©
Copyright © Great Choice Group